Zapraszamy do zapoznania się z naszymi poradami. Przedstawimy w nich 5 kroków do uzyskania pozwolenia na budowę Twojego wymarzonego domu.

1. Wybór biura projektowego lub projektanta.

Wybór biura projektowego lub projektanta wiążą się z oddaniem w czyjeś ręce dużej części decyzji w sprawie budowy Państwa wymarzonego domu. Wiele rozwiązań projektowych i formalnych zależy od wiedzy, rzetelności, kierunku wykształcenia i doświadczenia architekta pracującego nad Państwa dokumentacją. Przed podjęciem decyzji o budowie domu za kilkaset tysięcy złotych , muszą Państwo uświadomić sobie jak wiele zależy od odpowiednich decyzji i wyborów na etapie projektu. Nie poświęcając wiele uwagi  tej części realizacji inwestycji, skazują się Państwo na problemy podczas budowy i później w trakcie użytkowania budynku. Większość z państwa planuje budowę domu zadłużając się na 30-40 lat. W takiej sytuacji nie ma nic bardziej przykrego, niż codzienne odczuwanie źle rozplanowanych funkcji domu, niewygodnych zastosowań, czy przyglądanie się nieodpowiadającemu naszym oczekiwaniom i gustowi wyglądu domu.

Kierowanie się przy wyborze biura projektów ceną, jako jedynym kryterium wyboru, jest bardzo ryzykowne. Dokumentacja projektowa może być wykonana w różnym zakresie i na różnym poziomie jakościowym. Nie mówiąc o najczęściej pomijanym a prawdopodobnie najważniejszym aspekcie pracy projektanta –doradztwie. Na rynku istnieje wiele biur projektowych i projektantów, którzy oferują natomiast swoje usługi w węższym zakresie i niższej jakości, czego Państwo na pierwszy rzut oka mogą nie zweryfikować. Częstokroć błędne decyzje projektowe ujawniają się w trakcie realizacji, a w wielu przypadkach ma to miejsce już po odebraniu kluczy do wymarzonego domu.

Rozważenie kosztów projektu jako elementu kosztów budowy domu, a zatem mającego stosunkowo nie duży ciężar finansowy w proporcji do realizacji budowy, a mającego zasadniczy wpływ na końcowy efekt, jest niezwykle ważna i pozwala uniknąć problemów w przyszłości.

2. Wybór projektu.

Oferujemy różnorakie projekty dostosowane pod każde zamówienie. Korzystając z naszych usług, gwarantujemy 100% satysfakcji z przedsięwzięcia.

3. Zgromadzenie niezbędnych dokumentów.

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę konieczne jest posiadanie niezbędnych dokumentów:

 • Uzyskanie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu w Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta lub Gminy lub dostosowanie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.
 • Wykonanie przez uprawnionego geodetę aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 500 przeznaczonej do celów projektowych.
 • Wykonanie adaptacji projektu tj. dostosowaniu projektu do istniejących w danym terenie warunków przez uprawnionego projektanta.
 • Uzyskanie Warunków Technicznych dostawy podstawowych mediów:
 • – energii elektrycznej w Zakładzie Energetycznym;
  – wody i odbioru ścieków w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji;
  – gazu w Zakładzie Gazowniczym.

 • Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (dla gruntów kl. I do III).
 • Uzyskanie uzgodnień w Zakładzie Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej (ZUDP):
 • – projektu przyłącza energii elektrycznej;
  – projektu przyłącza wody i kanalizacji;
  – projektu gazowego.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej.

Projekty budowlane składają się następujących części:

1. Naniesiony na aktualną mapę projekt zagospodarowania który uwzględnia granice, wszelkie już istniejące lub planowane obiekty budowlane, system komunikacji, tereny zielone, systemy odprowadzania ścieków, uzbrojenie terenu w media i inne charakterystyczne elementy.

2. Projekt architektoniczno-budowlany, czyli opis przeznaczenia i sposobu wykonania oraz formy obiektu budowlanego. Powinien on także zawierać wymogi energetyczne, a także rozwiązania materiałowe oraz techniczne związane z wymogami w kwestii dostosowania do otoczenia.

5. Złożenie wniosku na pozwolenie na budowę.